spherical roller bearings

Contact Now

140 mm x 210 mm x 53 mm FBJ 23028K spherical roller bearings

3 mm 146 mm
4 mm 4.87 Hz

220 mm x 370 mm x 120 mm NKE 23144-K-MB-W33+AH3144 spherical roller bearings

Rogersville, TN Eccentric Collar Bal
Eccentric Collar Yes

280 mm x 460 mm x 146 mm NKE 23156-K-MB-W33+AH3156 spherical roller bearings

42 mm -20 °C
0.6 kg 3.5 Nm

95 mm x 170 mm x 43 mm NKE 22219-E-K-W33 spherical roller bearings

Metric 3.07 Hz
1.575 Inch | 40 Mill Click here

530 mm x 710 mm x 136 mm NKE 239/530-K-MB-W33 spherical roller bearings

Ball Bearing 31171504
No 16 mm

AST 22308CKW33 spherical roller bearings

-20 °C M16
50 mm 26.85 mm

AST 22216CYW33 spherical roller bearings

Steel 120 °C
100MM Bore; 180MM Ou 0.0

180 mm x 340 mm x 112 mm ISB 23140 EKW33+H3140 spherical roller bearings

782475789870 Eccentric Collar
Rogersville, TN Baldor-Dodge
1/22